Home»เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด / Chemical

เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด / Chemical

Chemical เคมีภัณฑ์

ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด ทุกชนิด ใช้วัตถุดิบเกรดพิเศษ (food grade) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขบวนการผลิตเป็นระบบมาตราฐาน ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์การอาหารและยา

แบ่งเป็นสี่ประเภทได้แก่